sztolcman

Pani Doktor Gołuchowska przybliżyła uczestnikom spotkania osobę naszego rodaka Jana Sztolcmana, wielki entuzjazm młodego studenta do swojej pracy; opowiedziała o jego fascynacji zarówno wegetacją jak i ptakami, o jego niestrudzonym pragnieniu odkrywania przebogatej i zróżnicowanej przyrody Perú.

W spotkaniu wzięła udział Ambasador RP w Limie Pani Izabela Matusz

 

Tekst: Zofia Papier