Galeria Kukier

Poezja z tomiku MALOWANE SŁOWA / PALABRAS PINTADAS

SUCHE  DRZEWO

Może by tak trochę zaśpienia
ukojenia słońcem
ukołysania mową liści?
Ścięty konar milczy
suche gałęzie już nie płaczą.
Taki byt w niebycie.
A przecież kiedyś żył
i dawał życie
soczyste, młode, świeże
poświstujące, śpiewane
grające, wyszemrane.
Był domem i powietrzem
radością i cieniem.
Teraz jest tylko
kruchym wspomnieniem
i dowodem przemijania.

 

Teresa Matuśkiewicz-Rivas

malowane slowami